Työtapani

Psykologina olen lämmin, hyväksyvä ja osallistuva, ja haluan vahvistaa asiakkaassani toivoa. Keskityn erityisesti hyvän ja merkityksellisen yhteistyösuhteen luomiseen. Tapaamisilla pyrin heijastelemaan ja pohtimaan yhdessä kuulemaani ja avaamaan uusia näkökulmia. Keskeiseksi koen, että onnistumme tapaamisillamme lisäämään ymmärrystä ja itsemyötätuntoa. Pidemmässä terapeuttisessa työskentelyssä voimme yhdessä hahmottaa laajemmin sitä tarinaa, millaiseksi mennyt, nykyhetki ja mahdolliset toiveet tulevaisuudesta elämän kertomuksessa muodostuvat.

Työskentelytapani on integratiivinen, erilaisia terapeuttisia näkökulmia yhdistelevä. Ihmiskuvani vastaa vahvasti psykodynaamista ja kehityspsykologista näkemystä, mutta sovellan vastaanotollani myös kognitiivisen ja kognitiivis-analyyttisen terapian menetelmiä. Olen kiinnostunut kokemusten rakentumisesta mielessä sanoina, ilmauksina ja kielikuvina. Rakkauteni kielen ilmiöihin näkyy myös työtavoissani: Käytän mielelläni perinteisen keskustelun lisänä muun muassa unityöskentelyä sekä kirjoittamista.

Aikuisasiakkaat hakeutuvat vastaanotolleni

  • elämäntilanteen muutoksessa tai akuutissa kriisissä, esim. raskaus, läheisen sairastuminen/menetys, parisuhteen kriisi, ero tai äkillinen traumaattinen kokemus
  • masentuneisuus- tai ahdistusoireissa
  • halusta lisätä itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia

Otan vastaan yksityisasiakkaita

  • vastaanotollani
  • video- tai äänipuheluna